Krize středního věku?

Krize středního věku nemusí přijít úderem 40. nebo 50. narozenin. Její příznaky se mohou projevit i vlivem životních událostí, jako je smrt rodičů, obava z nemoci nebo odchod dětí z domova. V takové chvíli si člověk nejvíce uvědomí blížící se stáří, vlastní limity a smrtelnost. Pro mnohé je těžké se s těmito tématy utkat. Setkání s nimi může doprovázet únava, pocity beznaděje, neklid, úzkost, podrážděnost. Často například muži reagují na tuto krizi tak, že začnou s adrenalinovými koníčky. Někdy řeší problémy alkoholem či jinými závislostmi, sociální izolací, nebo si naopak pořizují milenky, což v mnoha případech vede k rozpadu dlouhodobého vztahu. Také ženy mají svoje mechanismy, jak podobnou situaci zvládat. Nemusí se jednat jenom o přehnaný zájem o vlastní vzhled nebo hektické navštěvování všech možných sebezdokonalujících seminářů. Pro ty, kteří podobnou situaci prožívají, je dobré si odpovědět na otázku, jestli se vám krizi daří zvládat tak, jak si upřímně přejete.

krize středního věku

TIP: Když máme v okolí někoho, kdo si podobnou krizí prochází, je důležité nenechat se odradit vnějšími projevy, nesoudit a vnímat daného člověka jako někoho, kdo se snaží svoje nejistoty a náročnou situaci „nějak“ řešit. Jenom to jeho/její aktuální chování nemusí být tím skutečným řešením.

Jestli vás článek inspiroval k zamyšlení a máte zájem se některému tématu věnovat osobně, kontaktujte mě e-mailem na boris@borisstepanovic.cz nebo telefonicky na +420 605 722 592. Bude mi ctí se s vámi potkat a doprovázet vás na cestě k hlubšímu sebepoznání a sebepřijetí.

Příspěvky prošly jazykovou korekturou a jsou psané bez pomoci AI.

Boris Štepanovič28 listopadu, 2023