Terapie Boris Štepanovič

Kdy jsou pro vás psychologické služby vhodné?

 • máte „všeho dost“ a naléhavě vnímáte potřebu změny
 • máte pocit, že se točíte v kruhu a nenacházíte cestu ven
 • chcete sami sobě víc porozumět, ale nedaří se vám to
 • chcete změnit své chování a postoje ale „něco“ vám brání
 • máte pocit, že vaší situaci není možné zvládat
 • rady partnera/ky, kamarádů, známých a tipy z časopisů už nestačí

S jakými tématy se na mě můžete obrátit?

 • nepříjemné stavy – strach, smutek, úzkost
 • životní trauma a krize – rozchod, nevěra, úmrtí v blízkém okolí, ztráta zaměstnání, změna zdravotního stavu
 • potíže s vlastní sexualitou – přijetí sexuální orientace, coming out
 • pocit “ustrnutí” a potřeba podívat se na životní situace z nadhledu
 • nedůvěra v sebe a ve vlastní rozhodování
 • pocit nízkého sebevědomí, pochybnosti o vlastní sebehodnotě
 • potíže při kontaktu s okolím, rodinou, partnerem, kolegy
 • pocit nepochopení v rodině, partnerství, zaměstnání

Terapie podle C.R. Rogerse  je indikovaná například u rozkolísaného sebevědomí, pocitech méněcennosti. Je vhodná pro jedince, kteří se cítí ostatními nepřijati, odmítáni, prožívají neporozumění. Taky je vhodná pro ty, kteří touží po větší autonomii – sebe určování, sebeřízení i po větším vlivu a prosazení se v okolí. Velmi dobře se osvědčila u těch, kteří hledají chybu dříve v sobě a těch, kteří jsou svým základním osobnostním zaměřením introvertní.

Terapie nebo psychologické poradenství?

Při prvním setkání se společně domluvíme, jaký způsob spolupráce zvolíme s ohledem na vaše problémy a potíže. Rozdíly mezi oběma přístupy jsou následující:

Terapie – co očekávat?

Individuální terapie přináší možnost porozumět sám sobě. Vychází z předpokladu, že když člověk lépe rozumí sám sobě, tak si lépe a tvořivěji najde vlastní cestu k řešení, které mu vyhovuje a je pro něj smysluplné.

Terapeut v tomto procesu klienta nesoudí, nekritizuje, ale poskytuje mu potřebnou podporu a vede k hlubšímu porozumění sebe sama. Jako nestranný průvodce podporuje klienta při poznávání vlastní osobnosti.

Terapie zpravidla trvá několik měsíců až let. Zážitky, osobnostní vzorce apod. se totiž vynořují a odkrývají postupně a jejich zpracování vyžaduje čas, který nelze předem naplánovat.

Pro úspěšný proces terapie jsou potřebná pravidelná setkávání obvykle 1x týdně nebo 1x za 14 dní.

Psychologické poradenství – co očekávat?

Psychologické poradenství nabízí možnost rozebrat vlastní situaci a získat pohled a názor profesionála. Přináší možnost poradit se o správnosti vlastního názoru a náhledu a najít společně nejlepší vhodnou variantu řešení.

Psycholog vystupuje spíše jako rádce a expert. Přináší doporučení a možnosti, které můžou být pro klienta přínosem.

Psychologické poradenství je relativně časově nenáročný proces a někdy stačí jedna až pět návštěv na to, aby se situace stala přehlednou, zvladatelnou nebo řešitelnou.

Na schůzku s vámi se těším ve 4. patře paláce YMCA, na Praze 1

To se mi nakonec povedlo vyřešit a psychologická praxe je. Nesnažím se nabízet hotová řešení, které vedou k rychlému ale nejistému výsledku. Jsem přesvědčen o tom, že každá změna potřebuje nějakou dobu. Zaměřuji se proto na klientův prožitek své jedinečné osobnosti a společně hledáme řešení životních situací.

Po ukončení pracovního poměru ve velké mezinárodní společnosti jsem se rozhodl věnovat svému původnímu povolání a provozovat vlastní psychologickou praxi. Ta mi poskytla možnost prověřit si znalosti a zručnosti v přímém kontaktu s klienty.  Praxe byla úspěšná, ale ne ve všech oblastech. Musel jsem ji na několik měsíců přerušit a hledat řešení, jak pracovat na “plný úvazek” tak, abych dokázal plnit všechny závazky a povinnosti.

terapie

terapie