Kdy jsou pro vás služby, které nabízí psycholog, vhodné?

 • máte „už všeho dost“ a naléhavě vnímáte potřebu změny
 • máte pocit, že se stále točíte v kruhu a nenacházíte cestu ven
 • chcete sami sobě víc porozumět, ale nedaří se vám to
 • chcete změnit své chování, postoje ale „něco“ vám stále brání
 • máte pocit, že vaší aktuální situaci není možné dál zvládat
 • rady partnera/ky, kamarádů, známých a tipy z časopisů už nestačí

S jakými tématy se na mně můžete obrátit?

 • nepříjemné stavy – strach, smutek, úzkost
 • životní trauma a krize – rozchod, nevěra, úmrtí v blízkém okolí, ztráta zaměstnání, změna zdravotního stavu
 • potíže s vlastní sexualitou – přijetí sexuální orientace, coming out
 • pocit “ustrnutí” a potřeba podívat se na životní situace z nadhledu
 • nedůvěra v sebe a ve vlastní rozhodování
 • pocit nízkého sebevědomí, pochybnosti o vlastní sebehodnotě
 • potíže při kontaktu s okolím, rodinou, partnerem, kolegy
 • pocit nepochopení v rodině, partnerství, zaměstnání

Terapie nebo psychologické poradenství?

Při prvním setkání se společně domluvíme, jaký způsob spolupráce zvolíme s ohledem na vaše problémy a potíže. Rozdíly mezi oběma přístupy jsou následující:

Terapie – co očekávat?

Individuální terapie přináší možnost porozumět sám sobě. Vychází z předpokladu, že když člověk lépe rozumí sám sobě, tak si lépe a tvořivěji najde vlastní cestu k řešení, které mu vyhovuje a je pro něj smysluplné.

Terapeut v tomto procesu klienta nesoudí, nekritizuje, ale poskytuje potřebnou podporu a vede k hlubšímu porozumění sebe sama. Působí jako průvodce, který podporuje klienta při poznávání vlastní osobnosti.

Trvání terapie je zpravidla několik měsíců až několik let. Důvodem je to, že zážitky, osobnostní vzorce apod. se vynořují a odkrývají postupně a jejich zpracování vyžaduje čas, který nelze předem naplánovat.

Pro úspěšný proces terapie jsou potřebná pravidelná setkávání. Interval je obvykle 1x týdně nebo 1x za 14 dní.

Psychologické poradenství – co očekávat?

Psychologické poradenství nabízí možnost rozebrat vlastní situaci a získat pohled a názor profesionála. Přináší možnost poradit se o správnosti vlastního názoru a náhledu a najít společně nejlepší vhodnou variantu řešení.

Psycholog vystupuje spíše jako rádce a expert, který přináší doporučení a možnosti, které můžou být pro klienta přínosem.

Psychologické poradenství je relativně časově nenáročný proces a někdy stačí jedna až pět návštěv na to, aby se situace stala přehlednou, zvládatelnou nebo řešitelnou.

Na naši schůzku se na vás těším ve 4. patře paláce YMCA, v Praze 1

To se mi nakonec povedlo vyřešit a psychologická praxe je. Nesnažím se nabízet hotová řešení, které vedou k rychlému ale nejistému výsledku. Jsem přesvědčen o tom, že každá změna potřebuje nějakou dobu. Zaměřuji se proto na klientův prožitek své jedinečné osobnosti a společně hledáme řešení životních situací.

Po ukončení pracovního poměru ve velké mezinárodní společnosti jsem se rozhodl věnovat svému původnímu povolání a provozovat vlastní psychologickou praxi. Ta mi poskytla možnost prověřit si znalosti a zručnosti v přímém kontaktu s klienty.  Praxe byla úspěšná, ale ne ve všech oblastech. Musel jsem ji na několik měsíců přerušit a hledat řešení, jak pracovat na “plný úvazek” tak, abych dokázal plnit všechny závazky a povinnosti.

terapie

terapie