Uznání a ocenění – nedostatkové zboží

Jak získat uznání, po kterém tolik toužíte?

Touha po uznání v každodenním životě je jev, který nás provází téměř celý den. Od vaření večeře, vedení projektů v práci až po ponoření se do kreativních nápadů. Často očekáváme, že naši snahu a aktivitu někdo uzná a ocení.

uznání a ocenění

Uznání a ocenění – jak tuto touhu zvládat?

Soupeřte se sebou, ne s ostatními. Není sice možné žít ve vakuu, kdy se nesrovnáváte s okolím, ale můžete se záměrně zaměřit na to, jak se zlepšujete vy sami, a tak se i náležitě ocenit.

Vybírejte si, kde a od koho potřebujete získat uznání. Není hanbou být zaměřen na zpětnou vazbu a vyžadovat ji. Je ale nesmyslné očekávat, že všem vyhovíte a všichni si vás budou cenit stejnou měrou.

Zamyslete se nad osobou, která na vás měla v životě pozitivní vliv. Může to být rodič, učitel, partner, přítel, spisovatel nebo historická postava. A pak si představujte, že tato osoba by si stejně jako vy jí vážila vás.

TIP: Chvalte a oceňujte druhé – upřímné ocenění se v dnešní době hledá těžko. Zkuste tedy být tím, kdo zaslouženě chválí a podporuje druhé. Pochvala druhé potěší a vy budete mít ze sebe dobrý pocit.

Kdy jste naposledy někoho pochválili? A jak na to reagoval?


Jestli vás článek inspiroval k zamyšlení a máte zájem se některému tématu věnovat osobně, kontaktujte mě e-mailem na boris@borisstepanovic.cz nebo telefonicky na +420 605 722 592. Bude mi ctí se s vámi potkat a doprovázet vás na cestě k hlubšímu sebepoznání a sebepřijetí.

Příspěvky prošly jazykovou korekturou a jsou psané bez pomoci AI.

Mohlo by vás také zajímat: Červen – prevence vyhoření z mnoha úhlů pohledu

Boris Štepanovič7 června, 2024