Mgr. Boris Štepanovič, soukromý psycholog a psychoterapeut

Boris Štepanovič

Nejenom psycholog...

Narodil jsem se v roce 1968 v Bratislavě. V Čechách žiji a pracuji od roku 1994.

Po ukončení studia psychologie jsem dal přednost sbírání praktických životních zkušeností. Z mého pohledu to byl, vzhledem k věku, ve kterém jsem ukončil školu, logický krok a příprava na to, jak lépe pochopit budoucí klienty i sebe samého. Pracovat jsem začal v marketingu a reklamě, kde jsem pochopil význam slov disciplína, efektivnost a zákazník.

Psychologie, komerce nebo alternativa?

Nadále jsem na sobě pracoval a vzdělával se ve volném čase. Po delším období jsem se rozhodl směřovat tak, aby psychologie a psychologické poradenství bylo hlavní součástí mého zaměstnání. Práce psychologa v alternativním zdravotnickém zařízení byla pro mě poučná v pozitivním i negativním slova smyslu. Pochopil jsem, že nic nemusí být takové, jak se může na první pohled zdát. Díky této zkušenosti nevnímám komerční, alternativní a tradiční terapeutické přístupy jako protikladné, lepší nebo horší. Nedělám si o nich žádné iluze. Intenzivně jsem procítil, co znamená „stát nohama na zemi a mít hlavu v oblacích“, a jak složité je to uskutečnit. Po tomto prozření jsem se vrátil do komerční sféry s větší pokorou a s uvědoměním si, že vzdělání v oboru psychologie určuje moje celoživotní profesní směřování, jakkoliv se bude jmenovat moje pracovní pozice.

…soukromý psycholog a psychoterapeut

Po ukončení pracovního poměru ve velké mezinárodní společnosti jsem se rozhodl věnovat svému původnímu povolání a provozovat vlastní psychologickou praxi. Ta mi poskytla možnost prověřit si znalosti a zručnosti v přímém kontaktu s klienty.  Praxe byla úspěšná, ale ne ve všech oblastech. Musel jsem ji na několik měsíců přerušit a hledat řešení, jak pracovat na “plný úvazek” tak, abych dokázal plnit všechny závazky a povinnosti. To se mi nakonec povedlo vyřešit a psychologická praxe je mým povoláním, které dělám na plný úvazek. Doplňuji a rozšiřuji si průběžně vzdělání a obzory.

Nesnažím se nabízet hotová řešení, které vedou k rychlému ale nejistému výsledku. Jsem přesvědčen o tom, že každá změna potřebuje nějakou dobu. Zaměřuji se proto na klientův prožitek své jedinečné osobnosti a společně hledáme řešení životních situací.

Můj přístup jsem pro sebe nazval “profesionální psychoterapie důvěrou a trpělivostí”. Důvěřuji klientovi, jeho vlastním tvůrčím schopnostem, důvěřuji sobě, svým znalostem, zkušenostem a taky důvěřuji procesu, ve kterém se společně s klientem nacházíme. Trpělivost je důležitou součástí mého nastavení, na klienty ani na sebe netlačím, respektuji tempo, který máme každý jiné.

Další informace najdete v sekci „služby“ a „kontakty“.

Vzdělání:

 • práce s klienty ve vlastní soukromé psychologické praxi
 • práce s klienty v psychologické ambulanci
 • praxe v oblasti výzkumu lidského chování
 • praxe a zkušenosti ve vedení workshopů, prezentací, kreativních přednášek

Absolvované semináře, workshopy:

 • Péče o pečující
 • Krizová intervence
 • Terapeutická skupina AMS – Pesso terapie
 • Mužské skupiny
 • Kreativní impuls a Kreativita kolem nás
 • Sémiotika pro pokročilé
 • Základy art terapeutických technik
 • Výtvarné práce s dětmi v Dětském diagnostickém ústavu a se skupinou dětí ztrácející zrak
 • Automatická kresba
 • AURA SOMA Terapie barvou
 • Malování mandal
 • Výtvarné kurzy
 • Hodnocení a vedení podřízených
 • Prezentační dovednosti
 • Vyjednávací zručnosti
Visual Portfolio, Posts & Image Gallery for WordPress