Soukromý psycholog Boris Štepanovič

Mgr. Boris Štepanovič, soukromý psycholog a psychoterapeut

Soukromý psycholog Praha

Nejenom psycholog...

Narodil jsem se v roce 1968 v Bratislavě. V Čechách žiji a pracuji od roku 1994.

Po ukončení studia psychologie jsem dal přednost sbírání praktických životních zkušeností. Z mého pohledu to byl, vzhledem k věku, ve kterém jsem ukončil školu, logický krok a příprava na to, jak lépe pochopit budoucí klienty i sebe samého. Pracovat jsem začal v marketingu a reklamě, kde jsem pochopil význam slov disciplína, efektivnost a zákazník.

Psychologie, komerce nebo alternativa?

Nadále jsem na sobě pracoval a vzdělával se ve volném čase. Po delším období jsem se rozhodl věnovat převážně psychologii a psychologickému poradenství. Práce psychologa v alternativním zdravotnickém zařízení byla pro mě poučná v pozitivním i negativním slova smyslu. Pochopil jsem, že nic nemusí být takové, jak se může na první pohled zdát. Díky této zkušenosti nevnímám komerční, alternativní a tradiční terapeutické přístupy jako protikladné, lepší nebo horší. Intenzivně jsem procítil, co znamená „stát nohama na zemi a mít hlavu v oblacích“, a jak složité je to uskutečnit. Po tomto prozření jsem se vrátil do komerční sféry s větší pokorou a s uvědoměním si, že vzdělání v oboru psychologie určuje moje celoživotní profesní směřování, bez ohledu na to, jak se moje pracovní pozice bude jmenovat.

…soukromý psycholog a psychoterapeut

Po ukončení pracovního poměru ve velké mezinárodní společnosti jsem se rozhodl věnovat svému původnímu povolání a provozovat vlastní psychologickou praxi. Ta mi poskytla možnost prověřit si znalosti a dovednosti v přímém kontaktu s klienty. Praxe byla úspěšná, ale ne ve všech oblastech. Musel jsem ji na několik měsíců přerušit a hledat řešení, jak pracovat tak, abych dokázal plnit i ostatní závazky a povinnosti. To se mi nakonec povedlo vyřešit a psychologická praxe je v současnosti mým povoláním. Doplňuji a rozšiřuji si průběžně vzdělání a obzory.

Nesnažím se nabízet hotová řešení, která vedou k rychlému ale nejistému výsledku. Jsem přesvědčen o tom, že každá změna potřebuje svůj čas. Zaměřuji se proto na klientův prožitek jeho jedinečné osobnosti a společně hledáme řešení životních situací.

Tento přístup jsem pro sebe nazval „profesionální psychoterapie důvěrou a trpělivostí”. Důvěřuji klientovi, jeho vlastním tvůrčím schopnostem, důvěřuji sobě, svým znalostem a zkušenostem a taky důvěřuji procesu, ve kterém se společně nacházíme. Trpělivost je důležitou součástí mého nastavení, na klienty ani na sebe netlačím, respektuji tempo, který máme každý jiné.

Další informace najdete v sekci „služby“ a „kontakty“, nebo mě můžete sledovat na sociálních sítích.

Vzdělání:

 • práce s klienty ve vlastní soukromé psychologické praxi
 • práce s klienty v psychologické ambulanci
 • praxe v oblasti výzkumu lidského chování
 • praxe a zkušenosti ve vedení workshopů, prezentací, kreativních přednášek

Absolvované semináře, workshopy:

 • Psychoterapie traumatu
 • Súcit a súcit so sebou – ako mu porozumieť a ako ho rozvíjať
 • Když klientovi umře někdo blízký
 • Porozumenie traume a disociácii cez neurobiológiu a vzťahovú vazbu
 • Péče o pečující
 • Krizová intervence
 • Terapeutická skupina AMS – Pesso terapie
 • Mužské skupiny
 • První pomoc: Když klientovi zemře někdo blízký
 • Kreativní impuls a Kreativita kolem nás
 • Sémiotika pro pokročilé
 • Základy art terapeutických technik
 • Výtvarné práce s dětmi v Dětském diagnostickém ústavu a se skupinou dětí ztrácející zrak
 • Automatická kresba
 • AURA SOMA Terapie barvou
 • Malování mandal
 • Výtvarné kurzy
 • Hodnocení a vedení podřízených
 • Prezentační dovednosti
 • Vyjednávací zručnosti