Psychologův blog Boris Štepanovič

Blog

Sebesoucit neznamená nějakou sebelítost a defenzivnost. Kniha o sebesoucitu vybízí ke zlepšení vztahu k sobě samému přes uvědomění si toho, co nás jako lidi spojuje.

Psycholog má vlastně „povinnost“ věnovat se svému duševnímu životu kvůli sobě i kvůli svým klientům.

Rogersovská terapie zaměřená na člověka je považovaná za zakládající dílo humanistické školy psychoterapie a je jedním z hlavních psychoterapeutických směrů.

Dodržet a pokračovat v novoročních předsevzetích není jednoduché. Příčin může být více. Nesnáze jsou přirozené a potkává se s nimi téměř každý. Dokonce je tomuto jevu věnovaný Den slabé vůle.

Neoprávněné obavy z nedostatku času, pokud nepřerostly do těžko ovladatelné úzkosti nebo paniky, lze zvládnout prací s vlastními myšlenkami.

Soucit, přílišné emoce, pocity bezvýznamnosti. I o tom je kniha „Přivítejte nevítané – umění soucitu v bezcitném světě“. Doporučuje soukromý psycholog v Praze.

Soukromý psycholog a psychoterapeut upozorňuje na tlak médií a jejich negativní vliv na náladu, prožívání a celkově psychickou pohodu.

Soukromý psycholog na Praze 1 ve spolupráci s časopisem Kreativ nabízí tvořivou bilanci nebo plánování roku pro zlepšení psychické pohody.

Emoce smutku může být užitečná tím, že pomáhá vyrovnat se se ztrátami v životě, upozorňuje soukromý psycholog a psychoterapeut v Praze.

Profesionální soukromý psycholog v Praze se musí neustále vzdělávat ve svém oboru a věnovat se aktuálním poznatkům o psychických potížích, jako je např. trauma.