Perfekcionismus… po stopadesáté šesté

Takto jednoduše a na první pohled asi nemůžeme nikoho správně odhadnout, hodnotit a soudit. Na druhou stranu perfekcionismus má některé vnější znaky, které nás mohou upozornit, že dotyčný může mít s očekáváním nejlepšího výkonu od sebe i od okolí problém.

Perfekcionismus

Mohou to být například tyto projevy perfekcionismu:

  1. Nezměrná touha jevit se druhým dokonale – bezchybně
  2. Potřeba neustále se zabývat možnými chybami a nedostatky
  3. Příliš vysoké požadavky na sebe sama
  4. Snaha naplňovat nesmyslné a vysoké očekávání ostatních lidí
  5. Neustálé pochybnosti o vlastních schopnostech
  6. Příliš vysoká očekávání od ostatních lidí
  7. Přehnaný důraz na procesy, organizaci, pravidla

Nebo se spíše poznáváte v tomto seznamu vy sami? Jestli ano, je dobré si uvědomit i to, že perfekcionisté se nejvíce obávají vlastního selhání. Snaží se všemožně vyhnout chybám, jež považují za příznak selhání. Tyto obavy ze selhání se mnohdy projevují otálením. Časté otálení je tak jedním z příznaků toho, že naše nároky na sebe sama překročily hranici reálných možností.

Dalšími příznaky mohou být:

Neschopnost pracovat s vlastními limity – neustálé zaměření na drobnosti a nedostatky.

Váhání a čekání na „správný“ okamžik.

Neustálé zvyšování svojí laťky a zároveň časté řešení zejména nepodstatných problémů.

Vyhraněné představy, jak mají věci vypadat.

Zdokonalování se na úkor svého času, pohody a zdraví.


Jestli vás článek inspiroval k zamyšlení a máte zájem se některému tématu věnovat osobně, kontaktujte mě e-mailem na boris@borisstepanovic.cz nebo telefonicky na +420 605 722 592. Bude mi ctí se s vámi potkat a doprovázet vás na cestě k hlubšímu sebepoznání a sebepřijetí.

Příspěvky prošly jazykovou korekturou a jsou psané bez pomoci AI.

Mohlo by vás také zajímat: Věčné stěžování

Boris Štepanovič24 května, 2024