Kniha o sebesoucitu

Aktuálně čtu knihu „Sebesoucit“ od Kristin Neffové, z vydavatelství MAITREA. Knihu čtu pomalu, je v ní mnoho hezkých a inspirativních myšlenek, které si zasluhují čas a pozornost. Zaujal mě citát od britského spisovatele Jerome K. Jeroma, který bych rád s vámi sdílel: „Nikoli svými ctnostmi, ale svými chybami a slabinami se navzájem dotýkáme a nacházíme pro sebe pochopení. To ve svých pošetilostech jsme si blízcí.“

A ještě dvě zajímavé myšlenky této knihy:

„Nemáme příliš pod kontrolou své osobní charakteristiky – svou vrozenou povahu, svůj tělesný typ, zdraví, příznivé nebo nepříznivé okolnosti svého života. Co ale můžeme udělat, je začít být laskaví sami k sobě ve chvílích, kdy narazíme na svá omezení, takže můžeme v jejich důsledku méně trpět.“

A něco jako návod, jak k sobě přistupovat laskavěji:

„Je sice důležité, abychom jasně vnímali a chápali své psychologické vzorce, ale je stejně důležité, abychom se za ně neodsuzovali. Pokud jste zvyklí sami sebe kritizovat, pamatujte, že vaše chování ve skutečnosti představuje komplikovanou formu péče o sebe samé, snahu udržet se v bezpečí a na správné cestě. Nesmíte se kritizovat za to, že se kritizujete v marné naději, že vás to nějak přinutí přestat se kritizovat. Stejně jako nenávist nemůže zvítězit nad nenávistí, ale jenom ji posiluje a podporuje, nemůže sebekritika zastavit sebekritiku.“


Jestli vás článek inspiroval k zamyšlení a máte zájem se některému tématu věnovat osobně, kontaktujte mě e-mailem na boris@borisstepanovic.cz nebo telefonicky na +420 605 722 592. Bude mi ctí se s vámi potkat a doprovázet vás na cestě k hlubšímu sebepoznání a sebepřijetí.

Příspěvky prošly jazykovou korekturou a jsou psané bez pomoci AI.

Mohlo by vás také zajímat: Psychologovo zamyšlení: Bohatost a rozmanitost života

Boris Štepanovič5 dubna, 2024