SLUŽBY

S čím vám můžu pomoci formou individuální terapie?

  • nepříjemné stavy – strach, smutek, úzkost, nedůvěra v sebe, nízké sebevědomí
  • životní trauma – rozchod, úmrtí v blízkém okolí, ztráta zaměstnání, změna zdravotního stavu
  • potíže s vlastní sexualitou – přijetí sexuální orientace, coming out

Individuální terapie – co od ní očekávat?

Individuální terapie přináší možnost porozumět sám sobě, vychází z předpokladu, že když člověk lépe rozumí sám sobě, tak si lépe a tvořivěji najde cestu k řešení, které mu vyhovuje.

Trvání terapie je zpravidla od tří měsíců až po několik let. Důvodem je to, že zážitky, osobnostní vzorce, se vynořují a odkrývají postupně a jejich zpracování vyžaduje čas, který nelze předem naplánovat.

Pro tento proces jsou potřebná pravidelná setkávání. Interval je obvykle 1x týdně nebo 1x za 14 dní, a to na jednu hodinu tj. 60min. Psycholog v tomto procesu klienta nesoudí, nekritizuje, ale poskytuje potřebnou podporu a vede k hlubšímu porozumění sebe sama.

Kdy je pro vás individuální terapie vhodná?

  • máte „už dost“ a vnímáte potřebu změny
  • máte pocit, že se stále točíte v kruhu
  • chcete sami sobě víc porozumět

Kontakty

Mgr. Boris Štepanovič
Ženské domovy, 4. patro
Ostrovského 253/3
150 00 Praha-Smíchov

T: (+420) 605 722 592
E: boris@borisstepanovic.cz

Chci se objednat