N jako nevěra: Nejčastější důvody odpuštění nevěry

Nevěra nemusí znamenat konec vztahu, ale může iniciovat jeho proměnu. Nejčastější důvody, proč nevěru odpustit shrnuje na základě výzkumu soukromý psycholog.

Odpuštění nevěry

Viník musí být potrestán! A spravedlivě. Ať si to užije. Platí to i u nevěry? Není to tak jednoznačné, jak dokládá výzkum, který zmiňuje Psychology Today ve vydání září/říjen 2022. Jak zaznělo v jednom snímku Bohdana Slámy: „Odpustit je důležité i proto, abychom netahali sebou to zlé a špatné do budoucnosti.“

Nevěra jako zkouška vztahu

Dobrý a zdravý vztah vydrží různé bouře, konflikty a nesnáze. Nevěra je vždy zkouškou, jestli tomu tak skutečně je. Jestli partneři dokážou toho druhého přijmout v jeho nedokonalosti, a to v situaci, která toho druhého dostává do vlastní nejistoty sebezpytováním „Jsem dostatečný/á? Jsem tak silný a vydržím to? Dokážu věřit druhému? Dokážu věřit sobě, že se nebudu mstít a vyčítat a skutečně dokážu odpustit? Jaké mám důvody ve vztahu zůstat?“. Odhalení nevěry je jednou z vážných krizí ve vztahu. A projít jí, vyřešit ji, smířit se s tím, co se stalo, je tvrdá a náročná práce. Ne každému páru se to povede, i když by se dalo velmi zjednodušeně říct, že „důvod zůstat se vždy nějaký najde“.  A tímto se zaobíral zmiňovaný výzkum.

Odpuštění je cestou zpět k sobě

Samozřejmě existují známé pohnutky, proč odpustit nevěru ale výzkum zmiňuje tyto nejčastější důvody, proč nevěru odpouštíme:

  • Partneři mají spolu děti a nechtějí, aby ty byly negativně ovlivněny (sem patří situace, kdy jsou například děti malé, nebo požadují, aby se rodiče nerozcházeli…)
  • Sami byli/byly nevěrní /nevěrné v minulosti („no co se dá dělat, taky jsem podvedl/la…“)
  • Věří, že pravděpodobnost, aby se situace opakovala je mizivá (stalo se to jenom jednou, pochopil/a jsem proč a jak se to stalo a věřím, že se to nebude opakovat, byla to první nevěra, …uznávám, že i moje vlastní chování k tomu vedlo…)
  • Finančně, nebo jinak, jsou partneři jeden na druhém závislí („těžko si najdu někoho podobného, nemám kam jít, moje rodina mě nutí zůstat, jsem starý/á na změny, partner/ka vyhrožuje, je nemocný/ á…“)

Mladí lidé mají větší tendenci odpouštět všeobecně. Starší spíše vnímají vzájemnou ekonomickou provázanost nebo věří, že nevěra se nebude opakovat.

Nikdo není dokonalý…a proto neházíme kamením

Je to bohužel tak, že nevěra často znamená konec vztahu, ale v mnoha případech přináší změnu – pokračování a opětovné budování partnerství, které je možná více bolestné, možná ne tak důvěřivé, ale taky spíše realističtější v pohledu na toho druhého.

Jestli vás článek inspiroval k zamyšlení a máte zájem se tématu věnovat osobně, kontaktujte mě e-mailem boris@borisstepanovic.cz nebo telefonicky na +420 605 722 592. Bude mi ctí se s vámi potkat a doprovázet vás na cestě k hlubšímu sebepoznání a sebepřijetí.

Mohlo by vás také zajímat: Je žárlivost choroba či porucha? A dá se ji zbavit?

Boris Štepanovič31 ledna, 2023