Mgr. Boris Štepanovič

Nejenom psycholog…

Narodil jsem se v roce 1968 v Bratislavě. V Čechách žiji a pracuji od roku 1994.
Po ukončení studia psychologie jsem dal přednost sbírání praktických životních zkušeností. Z mého pohledu to byl, vzhledem k věku, ve kterém jsem ukončil školu, logický krok a příprava na to, jak lépe pochopit budoucí klienty i sebe samého. Pracovat jsem začal v marketingu, kde jsem pochopil význam slov kreativita, disciplína, efektivnost, zákazník a dodavatel.

Psychologie, komerce nebo alternativa?

Nadále jsem na sobě pracoval a vzdělával se ve volném čase. Po delším období jsem se rozhodl směřovat tak, aby psychologie a psychologické poradenství bylo hlavní součástí mého zaměstnání.

Práce psychologa v alternativním zdravotnickém zařízení byla pro mě poučná v pozitivním i negativním slova smyslu. Pochopil jsem, že nic nemusí být skutečně takové, jak se může na první pohled zdát.

Díky tomu teď nevnímám komerční, alternativní a tradiční psychoterapeutické přístupy jako protikladné a zároveň si o nich nedělám iluze.

Intenzivně jsem procítil, co znamená „stát nohama na zemi a mít hlavu v oblacích“, a jak složité je to uskutečnit. Po tomto prozření jsem se vrátil do komerční sféry s větší pokorou a s uvědoměním si, že vzdělání v oboru psychologie určuje moje celoživotní profesní směřování.

 

…psycholog a psychoterapeut

Po ukončení pracovního poměru ze strany zaměstnavatele jsem se rozhodl věnovat svému původnímu povolání a provozovat jej ve vlastní soukromé psychologické praxi. Ta mi poskytla možnost prověřit si znalosti a zručnosti v přímém kontaktu s klienty.  Praxe byla úspěšná, ale ne ve všech oblastech. Musel jsem ji na několik měsíců přerušit, abych našel řešení a možnost působit jako soukromý psycholog a psychoterapeut na “plný úvazek”, co se mi povedlo.

Nesnažím se nabízet hotová řešení, které vedou k rychlému výsledku. Zaměřuji se na kvalitní prožitek jedinečné osobnosti klientů. Zvláště pak tvůrčích schopností a pozitivních sil, pomocí kterých je možné přetvářet situaci.

Můj přístup je možné nazvat “profesionální psychoterapie důvěrou a trpělivostí”.

Bližší informace najdete v sekci „služby“ a „kontakty“.