Profesní profil

Vzdělání:

 • VŠ, FF UK, Bratislava, studijní odbor: psychologie

Psychoterapeutický výcvik:

 • psychoterapeutický výcvik “Poradenství a psychoterapie zaměřená na klienta“

Pravidelná supervize – PhDr. Vendula Junková

Profesionální zkušenosti:

 • práce s klienty ve vlastní soukromé psychologické praxi
 • práce s klienty v psychologické ambulanci
 • praxe v oblasti výzkumu lidského chování
 • praxe a zkušenosti ve vedení workshopů, prezentací, kreativních přednášek

Absolvované vzdělávací semináře, workshopy:

 • Péče o pečující
 • Krizová intervence
 • Terapeutická skupina AMS – Pesso terapie
 • Mužské skupiny
 • Kreativní impuls a Kreativita kolem nás
 • Sémiotika pro pokročilé
 • Základy art terapeutických technik
 • Výtvarné práce s dětmi v Dětském diagnostickém ústavu a se skupinou dětí ztrácející zrak
 • Automatická kresba      
 • AURA SOMA Terapie barvou
 • Malování mandal
 • Výtvarné kurzy
 • Hodnocení a vedení podřízených
 •  Prezentační dovednosti
 • Vyjednávací zručnosti

Ostatní:

 • Publikační činnost: Moje psychologie, Instinkt, Týden, Cosmopolitan, Žena a život, Maminka

Profesní profil v angličtině