Spolupráce s ateliérem Malování kreslení

Sobotní workshop „Vztahy“ – Tvoření s psychologem

Workshop je zaměřen na lepší pochopení toho, proč se nám mnohdy nedaří vztahy prožívat tak, jak si představujeme, i když se o to snažíme. Přizpůsobujeme se, ale máme pocit křivdy. Prosazujeme to své, ale nakonec máme pocit nepochopení. Trpělivost se střídá s frustrací. Díky výtvarným technikám se podíváme na známé situace přes barvy, symboly. Cílem tvoření na workshopu je získat lepší náhled a porozumění vlastního chování.

S určen všem vnímavým zájemcům, kteří chtějí nahlédnout do vlastního vnitra skrze svět barev, tvarů a symbolů a zkusit lépe porozumět tomu, jak a proč se chovají ve vztazích. Hlavní náplní kurzu je ponoření se do sebe za pomoci různorodých výtvarných technik. Budeme pracovat cíleně i spontánně s představami, fantazií a sny.

Není podmínkou být aktuálně ve vztahu, workshop si užije i „single“ účastník.

Kde? Ateliér Malování Kreslení, Balbínova 28, Praha 2

Kdy? 25.7. 2020 10:00 – 16:00 (Další termíny: 15.8., 26.9.)

Kolik? 1.200, – Kč

Přihláška a další informace https://www.malovanikresleni.cz/products/tvoreni-s-psychologem/

Jak workshop probíhá?

Proces je založen na vlastním prožitku z výtvarného tvoření, teorii se budeme věnovat minimálně.

Téma vztahů přeneseme do barev, symbolů, koláží apod. Podíváme se z jiné perspektivy na sebe, vazby s druhými a budeme mapovat vlastní potřeby a motivace. Každý si sám určí tempo a hloubku, do které bude chtít jít. Inspirovat se budeme našimi vztahy v partnerství, rodině, práci nebo mezi kamarády. Věnovat se budeme i vztahu nejdůležitějšímu – k sobě samému. Výtvarná zadání jsou různorodá ale společně tvoří odraz naší osobnosti, které se budeme snažit porozumět. Cílem není perfektní výtvarné provedení, ale snaha zachytit vlastní pocity a nálady.

V otevřené a bezpečné skupině si vytvoříme prostor pro uvolněné tvoření, zamýšlení, sdílení. 

Střídavě, s několika přestávkami, se budeme věnovat individuálnímu výtvarnému vyjádření, sdílení ve skupině, vlastním prožitkům i společné diskusi a objevování.

Na kurzu budeme pracovat technikami inspirovanými arteterapii, nejedná se o terapeutickou skupinu. Kurz je vhodný pro každého, kdo má zájem poznávat se pomocí výtvarné tvorby.  Výtvarné nadání a zručnosti nejsou podmínkou.

Kurz probíhá pod vedením zkušeného lektora, který garantuje klidnou, tvůrčí atmosféru a osobní přístup.

Lektor

Mgr. Boris Štepanovič se narodil v roce 1968. Vystudoval psychologii. Svůj přístup nazývá „profesionální psychoterapií důvěrou a trpělivostí“. Poslední dobou se intenzivně věnuje vyjádření vnitřního svět pomocí výtvarného projevu, a to při celém procesu od zadání, tvorby až po reagování na výslední dílo. Spojuje tak vlastní vědomosti z dlouholetého a neustálého výtvarného vzdělávání, zručnosti z přímé výtvarné práce, zkušenostmi s vlastním arte terapeutickým procesem společně s poznatky o arteterapii. Jeho přístup při výtvarném tvoření ve skupině odráží i jeho způsob práce psychologa a psychoterapeuta.