Knihu “SELFIE – How the West Became Self Obsessed” jsem si koupil v očekávání, že se dozvím něco o fenoménu „selfie“. Obsah této knihy nabízí mnohem víc. Prochází od dávné historie až po současnost, a v jednotlivých kapitolách propojuje historické, kulturní a ekonomické informace do zajímavých souvislostí. Autor se věnuje vývoji společnosti, a hlavně vztahu člověka k okolí a sobě.

Knížka je čtivá a nepostrádá dynamiku. Samozřejmě, že informace jsou poskládány podle názoru autora a sám jsem například měl co dělat s jeho „obviněním“ humanistické psychologie a její zakladatele za  její důsledky – naše lpění a zaměření se na „self“. Všechny zdroje a citace jsou ale pečlivě uvedeny, a tak je možné získat další informace z jiných zdrojů.

V závěru se autor dostává i k současnému jevu “selfie” a posedlostí sebe prezentací na sociálních médiích, takže moje původní očekávání bylo naplněno 🙂

Tuto knihu si dovoluji doporučit každému, kdo má zájem jít pod povrch věcí a dokáže sebekriticky nahlédnout i sám na sebe – jedná-li se o profesionála z oblasti komunikace nebo zabývajícího se osobnostním rozvojem až po jednotlivce, který nerozumí určitým jevům v dnešním světe.

Chtěl jsem použít na dokreslení nějaký zajímavý citát a až při výběru jsem si uvědomil, že pro někoho může být kniha příliš kritická a negativní. Skutečně není „sluníčková“ a neopakuje fráze jako „můžeš se stát čímkoliv chceš“. Její drsnost a jasné vymezování se vůči “všechno je možné, stačí chtít”  bylo pro mně to, co mě donutilo zamýšlet se, vnitřně se tématem zabývat a hledat svůj vlastní názor a přístup.

„One of the dictum that defines our culture is that we can be anything we want to be – to win the neoliberal game we just have to dream, to put our minds to it, to want it badly enough. This message leaks out to us from seemingly everywhere in our environment: at the cinema, in heart-warming and inspiring stories we read in the news and social media, in advertising, in self-help book, in the classroom, on television. We internalize it, incorporating it into our sense of self. But it´s not true. It is in fact, the dark lie at the heart of the age of perfectionism. It´s the cause, I believe, of an incalculable quotient of misery. Here ´s the truth that no milion-selling self-help book, famous motivational speaker, happiness guru or blockbusting Hollywood screenwriter seems to want you to know. You are limited. Imperfect. And there´s nothing you can do about it.“