Onkologicky nemocný pacient sám prožívá těžké období, které je náročné i pro jeho okolí. S léčbou souvisí únava, bolesti, nepříjemné fyzické projevy, pobyt mimo domov apod. Pacient je konfrontován nejenom se strachem o sebe ale i obavami o děti, partnera, rodiče. Dochází k přehodnocování priorit a změně životního stylu. Často je nutné řešit i ekonomickou situaci rodiny.

Z pozice známého nebo kamaráda můžeme nabídnout fyzickou a praktickou pomoc od pohlídání dětí, zabezpečení odvozu k lékaři po obstarání nákupů či jiných pochůzek. Psychicky můžeme podpořit a projevit pochopení například tak, že pacienta, který se rozhodl důvěřovat lékařům a své léčbě, nezahrnujeme a nezatěžujeme jinými alternativními přístupy. Tyto ve snaze být nápomocný nemáme mnohdy ani řádně ověřeny, a tak jenom vnášíme do rozhodnutí druhého pochybnosti. Lepší je umožnit sdílet zkušenosti s těmi, kteří prošli, nebo procházejí podobným procesem, nebo pomáhat hledat kontakty na podpůrné organizace a umožnit sbírat praktické rady a pomoc.

V kontaktu s onkologicky nemocným je pro nás velkou výzvou zůstat vnímavým společníkem a zároveň překonávat vlastní obavy ze ztráty blízkého člověka a smířit se se smrtelností. Pacienti postupně procházejí, když se vyrovnávají s tak náročnou etapou života, od negace, vzteku, smutku až k postupnému smíření se. Těchto fází je užitečné si být vědom, respektovat je a přizpůsobit se jim.

Povzbuzování stylem „bojuj“, „buď optimistický“ nebo „mysli pozitivně“ spíše mluví o našem strachu a u protějšku vyvolává spíše pocit nedostatečnosti, že naše očekávání nedokáže naplnit. Pro mnohé je naopak velmi osvobozující mluvit o svých vlastních obavách a úzkostech. Na takový rozhovor musíme být připraveni a naladěni, abychom nabídli prostor pro sdílení a úlevu a nevytvářeli další tlak a pocity selhání. Důležité je ubezpečit druhého o tom, že jsme plně k dispozici pro sdílení všeho, co přichází, má naši podporu a jsme schopni a ochotni mu dodávat naději.

Pro blízké onkologicky nemocného je užitečné v náročném období vyhledat pomoc odborníka, např. psychologa. I pomáhající potřebuje podporu.

Plné znění článku: https://www.prozeny.cz/clanek/jak-podporit-onkologicky-nemocneho-pacienta-56374