Dotaz:  Jak přistupovat k muži, když přijde o práci? Jak se k tomu postavit, co nedělat, jak pomoci?

Základem je nenabízet řešení, „dobré a konkrétní rady“. Tyto spíše prohloubí pocit selhání, neschopnosti a snižují vlastní hodnotu.

Netlačit a nenaléhat. Ztráta práce je (v závislosti od okolností spojených se ztrátou zaměstnání) šokem a muž může procházet stadiem odmítnutí, přijetí a aktivního řešení situace v tempu, které je mu vlastní. Toto může být pro okolí náročné a bude nutné vyhrát boj i s vlastní netrpělivostí a nejistotami.

Trávit společně čas, a tak projevovat zájem o partnera. Nechat možnost, ale nenutit a netlačit, mluvit o vlastních myšlenkách, nápadech a pocitech. To umožní dát do pořádku vnitřní chaos a ulehčuje hledání směru co a jak dál.

Citlivě povzbudit.

Nepřikazovat ale doporučit odbornou pomoc. Uznat své vlastní hranice, kdy dokážu skutečně pomáhat a kdy vlastně nátlakem a výčitkami řeším vlastní pocit nejistoty, netrpělivosti a strachu o budoucnost.

Roli hrají i důvody, proč muž o práci přišel. Jaké byly důvody ukončení zaměstnání a jak byly komunikovány ze strany zaměstnavatele.

Dotaz: Co to u muže vlastně znamená, když prochází krizí středního věku?

Krize středního věku nemusí být závislá jenom od věku (40 – 50 let), ale projevit se může i pod tlakem významných životních událostí jako smrt rodičů, kulaté narozeniny, odchod dětí z domova, zakládání jejich vlastních rodin. Tak si jednotlivec uvědomí blížící se stáří, vlastní smrtelnost a limity. Je to zlomové období. Mezi projevy obvykle patří únava, pocity zbytečnosti, beznaděje, neklid, úzkost nebo podrážděnost. Je zvýšené riziko depresí a s tím souvisejících pokusů o sebevraždu.

V určitém smyslu se toto období podobá pubertě. Často se stane, že muži reagují na krizi nebezpečnými koníčky, kterými si dokazují, že „stále na to mají“. Jinou reakci může být alkohol nebo sociální izolace. Toto vše vzniká ze strachu poznávat a akceptovat vlastní limity.

FAN1003578

Dotaz: Jak muže restartovat, když stárne, přibývá na váze, ztrácí sexuální apetit, jak mu znova „vlít krev do žil“?

Změny není možné „restartovat“. Možností je smíření s koloběhem života a vyrovnávání se se začátkem procesu stárnutí. Udržovat a podporovat, co se dá a je možné. Uznat své hranice a možnosti. Zvolnit tempo. Objevovat alternativy – adekvátní sportovní vyžití, úprava stravy a celkově jídelníčku, pravidelný režim, udržování a rozvíjení zájmů. Dopřát si odpočinek v přírodě. Ta je pro muže v tomto období obzvlášť důležitá. Zároveň ale nerezignovat a nevzdávat se. Krize v sobě vždy skrývá možnost proměny. Ne proměny na „věčně mladého“ ale toho, kdo dokáže s nadhledem brát chyby vlastní i druhých, má smysl pro spravedlnost i pro humor a dokáže sdílet a využít všechny své zkušenosti. V tomto můžete partnera podpořit.

Dotaz: Jak pomoci, když muže zasáhne smrt blízkého člověka? Mluvit o tom či ne, nabídnout odbornou pomoc, převzít kompetence (např. ohledně pohřbu)?

Všechny navrhované alternativy jsou možné a určitě užitečné. Podpora a převzetí praktických úkonů při řešení pohřbu, nabídka odborné pomoci ale hlavně zdůraznění toho, že jsem pro partnera k dispozici, jsem ochotná a připravená sdílet s ním jeho smutek bez toho, abych ho nutila do optimismu a přesvědčovala, že „vše bude jako dřív“. Umožnění prožívání zármutku, tolerance nálad, vnímání partnerových potřeb, se stanou součástí léčivého procesu. U mužů se smutek projevuje jinak nežli u žen. Projevování emocí je pro většinu mužů tabu. Tím se stává úmrtí někoho blízkého pro ně ještě složitější a intenzivnější situací.

Dotaz: Jak zařídit, aby se muž necítil bídně, když vydělává méně než žena?

Mužský svět je orientován na výkon, sílu, moc. Sebehodnocení muže je určováno velkou mírou prací a pracovním postavením. Čím více muž přijal vzor mužské role, tím silněji ho takováto nerovnováha zasáhne. Může chápat rozdíl ve výdělku jako vlastní selhání. Problémy spojené s prací – pocit nedostatečnosti, ohrožené sebehodnocení, sebeobviňování – bývají často u mužů spouštěčem deprese. Aby se muž necítil „bídně“ je důležité, aby i žena dokázala přijmout svoji roli „lépe vydělávající“ a muže nadále respektovala, finanční převahu nedávala najevo, ale přijala ji s pozitivní i negativní stránkou tj. jako něco, co sice rodině pomáhá, ale muže ohrožuje a znejišťuje.

 

Potřebujete odbornou pomoc?